Psykoterapiaryhmät


PSYKOTERAPIARYHMÄT


Ryhmä kokoontuu Mannerheimintie 98 A 27 (6krs) kerran viikossa ennalta sovittuna ajankohtana. Ryhmäpsykoterapia maksaa 60 euroa per istunto. Jokainen istunto on kestoltaan 90 minuuttia. Ryhmän jäsenet voivat hakea taloudellista tukea Kansaneläkelaitoksen kuntoutusvaroista. Tukea voi saada enintään kolmeksi vuodeksi. Kela korvaa n. 40 euroa / istunto. Ryhmään otetaan kahdeksan jäsentä, mieluiten neljä naista ja neljä miestä.

Ryhmäpsykoterapia soveltuu henkilöille, joille muutenkin suositellaan psykoterapiaa. Analyyttinen ryhmäpsykoterapia sopii tavallisimpien psyykkisten vaikeuksien hoitoon kuten ihmissuhdeongelmat, jännitysoireet, masennus, ahdistus, työstressi ja sosiaaliset pelot-

Ryhmäpsykoterapia on hyvä ja tuloksia tuottava hoitomuoto. Monen kohdalla se on yksilöpsykoterapiaa tehokkaampaa ja taloudellisesti edullisempaa.

Tiedustelut:
Kaj J. Davidkin, psykologi FM
koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Suomen ryhmäpsykoterapia ry,) psykoanalyytikko(IFPS)

Sähköpostiosoite: kaj.davidkin(at)psyko-analysis.fi
Puhelin: 0400-912 161